Teorie i praktyki widzenia. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa: open call do 15.04.2018 r.

Polecamy konferencję naukową „Teorie i praktyki widzenia” organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński (Wydział Polonistyki, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych) oraz Uniwersytet Śląski (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych). Konferencji towarzyszyć będą wykłady mistrzowskie i warsztaty, a wszystko to w ramach programu wydarzeń towarzyszących tegorocznego Miesiąca Fotografii w Krakowie. Fundacja Kultura Obrazu patronuje temu przedsięwzięciu.

Wzrok pozostaje najważniejszym ze zmysłów. Zmysłem niejako oderwanym od ciała, uwolnionym z jego ograniczeń, rozprzestrzeniającym swobodnie – w technologicznych społeczeństwach – swoją hegemoniczną obecność. Patrzące oko funduje nasze sposoby myślenia oraz kulturowe schematy prowadzące do różnorodnych wykluczeń. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy skazani na bezkrytyczną zależność od władzy wzroku. Wręcz przeciwnie – okulocentryzm wraz z instrumentalną racjonalnością zmuszają do podejmowania prób przeciwstawienia się (choćby przez zamknięcie oczu czy zapadnięcie w sen); a dalej do wykorzystania tej przewagi w takich formach oporu, które mogłyby, zdając sprawę ze swojej „podrzędności”, odzyskać dla nas pozostałe zmysły czy w ogóle cielesność, postrzeganą coraz częściej jako wirtualny obiekt. Choć percepcja przywodzi na myśl przede wszystkim skojarzenia ze wzrokiem, w swoim pierwotnym znaczeniu jest to zdolność przynależna wszelkiemu doświadczeniu zmysłowemu. Postulowane przez Wolfganga Welscha krytyczne badanie obrazowości, którą się kierujemy, może stać się pierwszym krokiem do ponownego namysłu nad miejscem wzroku w naszej kulturze.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Teorie i praktyki widzenia”, która odbędzie się w dniach 1–3 czerwca 2018 roku w Krakowie. Konferencja skupia się na problematyce związanej ze wzrokiem, problematyce, w której teorie znajdują swoje praktyczne zastosowania i na odwrót – praktyka poszukuje teoretycznych uzasadnień. Konferencja przyjmie formę warsztatów naukowych, podczas których prelegenci wraz ze słuchaczami będą pracować nad swoimi tematami w ramach poszczególnych paneli:
1. Kobiece i męskie spojrzenie.
2. Pornografia a uprzedmiotowienie.
3. Zapośredniczone spojrzenie.
4. Cielesność widzenia.
5. Percepcja przestrzeni.
6. Krytyka okulocentryzmu.

W skład jednej grupy panelowej wejdzie trójka prelegentów. Każdy z prelegentów przygotuje wprowadzenie do proponowanego tematu (15 minut), ujmujące go z różnych perspektyw badawczych i wytyczające pola, na których podjęta zostanie dalsza praca badawcza z uczestnictwem słuchaczy. Prelegenci przyjmują tym samym rolę prowadzących dyskusję i pracę w grupie. Celem podjęcia takiego rodzaju pracy naukowej jest przeniesienie akcentu z prezentacji wiedzy na jej aktywne współtworzenie.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, propozycja tematu, abstrakt do 1000 znaków) należy przesłać do 15 kwietnia 2018 roku na adres: teoriewidzenia@gmail.com.

Opłata za czynne uczestnictwo w konferencji wynosi 200 zł.

Konferencja jest częścią programu wydarzeń towarzyszących Miesiąca Fotografii w Krakowie 2018.

WARSZTATY
Konferencję uzupełnią spotkania-warsztaty (które odbędą się 3 czerwca) skupione wokół następujących zagadnień:
● percepcja zapachowa – prowadzenie Marta Siembab
● niewidzenie – prowadzenie Miłosz Markiewicz
● cielesne widzenie miasta – prowadzenie Maciej Topolski
Wszystkie warsztaty planowane w ramach konferencji „Teorie i praktyki widzenia” przewidziane są na 18–20 uczestników (połowa miejsc w każdej z grup zarezerwowana jest dla studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego). Informacja o rekrutacji na warsztaty zostanie umieszczona na plakatach oraz na stronie internetowej konferencji. Rekrutacja zostanie otwarta wraz z ogłoszeniem wyników naboru uczestników konferencji – chętni przesyłają na wskazany adres e-mailowy krótkie (1-stronicowe) teksty odnoszące się w sposób krytyczny do tematów poszczególnych warsztatów, uzupełnione ewentualnie obrazami (selfie, memy, teledyski, etc.) oraz wypełniony formularz kontaktowy. Prowadzący warsztaty na dwa tygodnie przed wydarzeniem wyłaniają uczestników na podstawie przesłanych tekstów. Każdy z uczestników zostanie poinformowany e‑mailowo, dodatkowo lista uczestników zostanie opublikowana na stronie konferencji.

WAŻNE TERMINY
15 kwietnia: nabór abstraktów / zgłoszeń
27 kwietnia: informacja o przyjęciu uczestników
13 maja: nabór zgłoszeń na warsztaty
20 maja: informacja o przyjęciu uczestników warsztatów
1–2 czerwca: obrady konferencyjne
3 czerwca: warsztaty

ORGANIZATOR WYDARZENIA
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Polonistyki – Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych
Uniwersytet Śląski – Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych

KOMITET ORGANIZACYJNY
Maciej Topolski (Uniwersytet Jagielloński)
Joanna Gil (Uniwersytet Jagielloński)
Miłosz Markiewicz (Uniwersytet Śląski)

OPIEKUN NAUKOWY
prof. Anna Łebkowska (Uniwersytet Jagielloński)

PATRONAT NAD WYDARZENIEM
Czasopismo kulturalne „Fragile”, wydawnictwo grupakulturalna.pl, Fundacja Kultura Obrazu