O nas

Fundacja Kultura Obrazu została powołana w celu upowszechniania wartości fotografii i innych sztuk wizualnych (również filmu) jako języka umożliwiającego swobodną komunikację ponad granicami i między pokoleniami. Wspieramy w działaniu twórczym fotografów. Działamy na polu edukacji wizualnej. Interesuje nas rola fotografii w życiu codziennym – dlatego tak chętnie sięgamy do albumów rodzinnych i fotografii amatorskiej. Ciekawią nas archiwa. Organizujemy wystawy i warsztaty, wydajemy książki.

Nasz znak to melonik. Kapelusz spopularyzowany w połowie dziewiętnastego wieku, podobnie jak fotografia. Bliski chwilom codziennym, inaczej niż elegancki cylinder. Dla kobiet i mężczyzn taki sam.

Fundacja powstała w 2010 roku. Jej założycielami są fotografowie ze Śląska: Anka Sielska, Michał Łuczak i Krzysztof Szewczyk.

Współpracujemy z Magą Sokalską – fotografką i kuratorką oraz Janem Piechotą – projektantem graficznym. A także z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach i InkluStudio.

 

Zarząd Fundacji Kultura Obrazu:

Anka Sielska – prezeska Fundacji Kultura Obrazu. Fotografka, absolwentka Instytutu Fotografii Kreatywnej w Opawie (Czechy) oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w której obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni fotografii. Od kilku lat zajmuje się działaniami dotyczącymi fotografoterapii. W 2014 roku wraz z Heleną Zakliczyńską zrealizowała projekt „Sztuka fotografii – sztuka przetrwania”, wykorzystujący fotografię w procesie psychoterapeutycznym dotyczącym przepracowywania traumy. Więcej: www.ankasielska.com

Ewelina Lasota – wiceprezeska fundacji. Koordynatorka wystaw i działań edukacyjnych, redaktorka. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w latach 2009–2014 zaangażowana w działania Muzeum Etnograficznego w Krakowie, w tym projekt badawczy na temat budowania pamięci przy użyciu fotografii rodzinnej.

Helena Zakliczyńska – wiceprezeska fundacji. Psychoterapeuta, lekarz, doktor nauk medycznych. Asystent psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy z doświadczeniem w arteterapii osób przewlekle hospitalizowanych. Studiuje na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Koordynuje projekty. Prowadzi warsztaty fotografoterapeutyczne.

W fundacji działa także:

Barbara Kubska – fotografka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Obecnie zatrudniona na stanowisku asystentki w Pracowni fotografii macierzystej uczelni. Współpracuje z instytucjami kultury przy tworzeniu wydawnictw towarzyszących wystawom (m.in. BWA w Katowicach, Muzeum Sztuki w Łodzi). W swoich projektach posługuje się głównie fotografią, instalacją oraz obiektami. Jej zainteresowania pozostają w kręgu rodzinnych historii – wspomnień i wyobrażeń, których łącznikiem jest często miejsce. Więcej: www.cargocollective.com/barbarakubska