Kontakt

Anka Sielska /prezeska / tel.: 604 856 692

e-mail: fundacja@kulturaobrazu.org

Adres korespondencyjny:
Fundacja Kultura Obrazu
ul. Wojewódzka 17/5, 40-026 Katowice

Fundacja Kultura Obrazu
KRS 0000367576
NIP 954-27-09-797
REGON 241744952

Numer konta bankowego: 08 1050 1214 1000 0023 5221 7372

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: fundacja@kulturaobrazu.org

SPRAWDŹ: Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kultura Obrazu