Archiwum społeczne

Fundacja Kultura Obrazu dąży do zbudowania archiwum społecznego, opowiadającego o losach śląskich rodzin i kulturowej specyfice regionu. W tym celu zbieramy i digitalizujemy fotografie rodzinne, spisujemy wspomnienia, nagrywamy osobiste relacje.

Spotkanie z fotografiami rodzinnymi jest dla nas szczególną formą dialogu, zarówno z osobami opowiadającymi o zdjęciach, jak i z nieobecnymi, których opowieści te przywołują.

Fotografie ślubne, pamiątki komunii świętej, zdjęcia z wakacji czy portrety ukochanych zwierząt uwidaczniają istnienie i zmienność sposobów widzenia. Mówią o różnych epokach i panujących w nich modach. Przypięte magnesem do lodówki, trzymane w portfelu, ustawione jako tapeta w telefonie komórkowym czy eksponowane w ramce fotografie rodzinne wyrażają pamięć o bliskich, potwierdzają ciągłość linii pokrewieństwa, zaświadczają o związkach z miejscem. Dlatego są tak interesujące.

Zdjęcia (oraz ich wizerunki) Fundacja prezentuje na wystawach oraz w publikacjach on-line, ponadto podczas akcji plenerowych, kiedy wyjęte z domowych zbiorów fotografie wracają do mieszkańców w innej formie i zaczynają istnieć w przestrzeni dzielnicy.

Zapraszamy do kontaktu osoby chcące podzielić się swoimi opowieściami:
fundacja@kulturaobrazu.org

 

Jak pracujemy?

 

 

Spotykamy się, żeby porozmawiać o zdjęciach, zeskanować te z nich, które są dla naszych rozmówców najważniejsze i żeby zarejestrować wspomnienia przy pomocy dyktafonu.

Wybrane fotografie prezentujemy na wystawach w siedzibie fundacji oraz w przestrzeni miasta. Szczególnie lubimy ożywiać witryny nieczynnych sklepów.

 

Zdjęcia wraz z krótkimi historiami prezentujemy w nieodpłatnie dostępnych publikacjach internetowych (wystarczy kliknąć).

Fotografie pokazujemy także artystom jako inspirację do działań twórczych – na przykład ASI MINIE, Marcinowi Dymitrowi i Janowi Dybale, którzy stworzyli pokaz audiowizualny bazujący na dokumentach z Archiwum Urzędu Miasta w Katowicach oraz na fotografiach rodzinnych pozyskanych przez Fundację (projekt „Wczytani w Kościuszki”, dokumentacja fot. Arkadiusz Ławrywianiec / Medialab Katowice).

 

Dokumentacja fotograficzna działań fundacji: Barbara Kubska, Anka Sielska