Axis mundi. Piosenki ze środka świata

To projekt muzyczno-społeczny realizowany przez Miasto Ogrodów, skierowany do mieszkańców Murcek (a w przyszłości także innych dzielnic Katowic), w ramach którego Fundacja Kultura Obrazu zbiera rodzinne zdjęcia, by następnie ułożyć z nich wystawę o brzmieniu dzielnicy.

Jak działamy?

Po pierwsze – REASERCH: do każdej z dzielnic Miasto Ogrodów zaprasza zawodowego muzyka-twórcę niezwiązanego z dzielnicą, który rozpoznaje jej potencjał dźwiękowy.

Po drugie – AKTYWNOŚĆ PUBLICZNA: rozpoznanie to następuje indywidualnie i ma różne formy – od warsztatów po wywiady środowiskowe. Prowadzone aktywności są publiczne i otwarte, skierowane do mieszkańców dzielnicy.

Po trzecie – ARCHIWUM: projektowi towarzyszy oficjalny blog, na którym Miasto Ogrodów relacjonuje bieżące postępy, ale też gromadzi wiedzę na temat dzielnicy – jej historii, miejsc, tradycji, ludzi i ich lokalnych działań muzycznych. To nie tylko narzędzie do dokumentacji, ale też platforma dyskusji potrzebna do stworzenia muzycznej opowieści o danej społeczności.

Po czwarte – MUZYKA: Miasto Ogrodów tworzy dzielnicowy zespół/orkiestrę/grupę muzyczną, do której zaprasza lokalnych muzyków oraz amatorów. Zespół ten pracuje nad skomponowaniem utworu dialogującego z zebranymi dotychczas danymi, dotyczy dzielnicy i staje się jej muzyczną reprezentacją. Utwór zaprezentowany ma zostać publicznie w dzielnicy.

Po piąte – PAMIĘĆ: projekt odwołuje się także do wspomnień, a więc fenomenów wizualnych. Muzyce towarzyszyć będzie klip-footage złożony ze zdjęć i filmów z życia dzielnicy, z archiwów prywatnych i zbiorów publicznych, jak również wystawa fotografii powstała na bazie rodzinnych zbiorów zdjęć. Wystawa, za przygotowanie której odpowiedzialna jest Fundacja Kultura Obrazu, zaprezentowana zostanie w witrynie nieczynnego sklepu Pod Zegarem na murckowskim rynku.

Z archiwum rodziny Antkowiak. Fot. Barbara Kubska

Z archiwum rodziny Smolorz. Fot. Barbara Kubska

ORGANIZATOR: Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. K. Bochenek
PARTNER: Fundacja Kultura Obrazu

BLOG PROJEKTU: https://axismundikatowice.tumblr.com

FB: https://www.facebook.com/AxisMundi.PiosenkiZeSrodkaSwiata