II Ogólnopolska Fotograficzna Konferencja Naukowa „Widzenie siebie” – open call do 31.08.2017 r.

Informujemy, że ruszył nabór abstraktów referatów, jakie będzie można zaprezentować podczas konferencji naukowej „Widzenie siebie”, w dniach 16–17.11.2017 roku w ASP w Katowicach. Fundacja Kultura Obrazu jest współorganizatorem konferencji.

II Ogólnopolska Fotograficzna Konferencja Naukowa „Widzenie siebie” 

Konferencja objęta patronatem: J. M. Rektora ASP w Katowicach, prof. Antoniego Cygana

Kiedy: 16 i 17 listopada 2017 r. godz. 10.00–18.00

Gdzie: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 50, 40-074 Katowice, sala kinowa

„Selfie jest połączeniem wyobrażenia o sobie, autoportretem artysty jako bohatera i obrazu technicznego właściwego sztuce nowoczesnej – połączeniem pełniącym funkcję cyfrowego performansu. Zmusza nas do przemyślenia na nowo historii kultury wizualnej jako historii autoportretu” – Nicholas Mirzoeff „Jak zobaczyć świat”

Stowarzyszenie Fotograficzne FotoBzik, Wydział Projektowy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Fundacja Kultura Obrazu zapraszają do udziału w II edycji Ogólnopolskiej Fotograficznej Konferencji Naukowej „Widzenie siebie”. Tytuł konferencji nawiązuje do rozważań Nicholasa Mirzoeffa zawartych w książce „Jak zobaczyć świat”, zwłaszcza dotyczących zjawiska selfie – jako najbardziej demokratycznego wcielenia autoportretu.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i poglądów na tematy związane z tytułowym zagadnieniem – widzeniem siebie, szczególnie w kontekście fotografii współczesnej. Ważnym elementem kolegium jest również integracja środowiska fotograficznego, która może zaowocować wspólnymi inicjatywami naukowymi. Jednymi z najbardziej istotnych założeń sesji są zarówno popularyzacja fotografii w kręgach akademickich wpływająca na rozwój dziedziny, jak również możliwość polemiki między ekspertami, młodymi badaczami oraz uczestnikami niezwiązanymi ze środowiskiem akademickim, a zainteresowanymi tematem konferencji.

Interesująca w kontekście tego wydarzenia będzie również prezentacja prowadzonych w Polsce badań na temat fotografii – poziomu ich zaawansowania, wykorzystywanych źródeł, uznanych standardów badawczych, zgłębienia szczegółowych zagadnień. Spotkanie ma charakter naukowy i interdyscyplinarny, a do udziału w nim zostały zaproszone autorytety z różnych dziedzin nauki i sztuki.

Zapraszamy do udziału w konferencji pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych, którzy chcieliby wypowiedzieć się na zadany temat. Szczególnie liczymy na udział kulturoznawców, socjologów, etyków, psychologów, antropologów, medioznawców, a także fotografów i artystów wizualnych.

Proponujemy następujące konteksty prezentacji tematu:

–  selfie

–  autoportret fotograficzny

–  fotografia autobiograficzna

–  fotografoterapia

Zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji.

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres e-mail: widzeniesiebie@asp.katowice.pl
Strona internetowa konferencji: www.widzeniesiebie.com

Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godz. 23.59.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Fotograficzne FotoBzik, Wydział Projektowy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Fundacja Kultura Obrazu

Opieka merytoryczna nad konferencją: dr Anna Sielska/Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – Katedra Multimediów – Pracownia Fotografii