Zoom na centrum – warsztaty dla osób 60+

Fundacja Kultura Obrazu zaprasza osoby w wieku 60+ do udziału w warsztatach wokół fotografii rodzinnych, których celem jest wspólne tworzenie archiwum społecznego katowiczan. Zaczynamy od Śródmieścia!

Zapraszamy do przyniesienia albumów rodzinnych, pojedynczych odbitek, slajdów, negatywów, zdjęć cyfrowych – wszelkich materiałów wizualnych, przy pomocy których zilustrujemy życie w centrum Katowic.

Archiwum społeczne zawiera prywatne zdjęcia i relacje związane z losami śląskich rodzin. Pozwala zachować opowieści, które są dla nas ważne, bo odnoszą się do naszego najbliższego otoczenia: domu, szkoły, ulicy, zakładu pracy. Dokumentuje życiorysy zwykłych ludzi, którzy często pozostają w cieniu wielkich postaci. W archiwum takim spotykają się różne głosy i różne punkty widzenia. Jednocześnie w zestawieniu zdjęcia uwidaczniają podobieństwa i pomagają w odkrywaniu tego, co dla nas wspólne. Są tu portrety ślubne, zdjęcia z pierwszego dnia szkoły, przedwojenne wizerunki babci i dziadka, fotografie zrobione na Rynku podczas imprezy sylwestrowej…

Będziemy opowiadać i słuchać siebie nawzajem, nagrywać wspomnienia, reprodukować zdjęcia i fotografować miasto. Po zeskanowaniu fotografie zostaną zwrócone właścicielom, do archiwum społecznego trafią natomiast cyfrowe wizerunki wraz z opisem (każdy uczestnik warsztatów indywidualnie wyrazi zgodę na włączenie zdjęć w zasób archiwum).

Warsztaty odbywają się we wtorki:
26.04.2016
10.05.2016
17.05.2016
24.05.2016
31.05.2016

w godz. 16:00–20:00, w siedzibie fundacji przy ul. Ks. A. Kordeckiego 2 w Katowicach.

Zgłoszenia: fundacja@kulturaobrazu.org lub tel. 603 801 160.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Zadanie współfinansowane z budżetu Miasta Katowice.