1_MMTy_Zygmunt Kubski
2_MMTy_Zygmunt Kubski
3_MMTy_Zygmunt Kubski
4_MMTy_Zygmunt Kubski
5_MMTy_Zygmunt Kubski
6_MMTy_Zygmunt Kubski
7_MMTy_Zygmunt Kubski
8_MMTy_Zygmunt Kubski
9_MMTy_Zygmunt Kubski
10_MMTy_Zygmunt Kubski
11_MMTy_Zygmunt Kubski

Wirtualne zbiory MMT

Zapraszamy na stronę internetową Muzeum Miejskiego w Tychach, gdzie oglądać można archiwum cyfrowe Zygmunta Kubskiego, fotografa związanego z przedsiębiorstwami budowlanymi, który dokumentował powstawanie miasta Tychy. Zbiór liczący ok. 4,5 tys. negatywów celuloidowych oraz fotografii pozytywowych zdigitalizowała Fundacja Kultura Obrazu w ramach programu MKiDN „Kultura Cyfrowa”.

Archiwum powstało w efekcie projektu „A, B, C – Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowe archiwum fotografii Zygmunta Kubskiego ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach”, mającego na celu digitalizację, opisanie i udostępnienie zbiorów Muzeum w wersji wirtualnej.

W kolekcji Muzeum Miejskiego w Tychach znajduje się bogaty zestaw czarno-białych negatywów celuloidowych (małoobrazkowych i średnioformatowych) oraz fotografii pozytywowych Zygmunta Kubskiego (1921–2008), który dokumentował budowanie miasta na polach tyskich i paprocańskich gospodarstw po 1950 roku. Kubski, zatrudniony w przedsiębiorstwie, zwanym najpierw Tyskim, następnie Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Budownictwa Miejskiego, a w końcu Kombinatem Budownictwa Ogólnego GOP Południe, zarejestrował nie tylko prace konstrukcyjne, procesy wytwarzania elementów prefabrykowanych czy wizyty oficjeli na placach budów, stworzył także obraz społeczności zamieszkującej nowo powstałe osiedla.

Fotografie wykonane w latach 50. i 60. XX w. obrazują budowę osiedli B, C, D, E i F. Przedstawiają zmiany w przestrzeni miasta, dokonujące się w czasie procesu budowy kolejnych obiektów na projektowanych osiedlach. Autor, w związku z zatrudnieniem w sektorze budowlanym, skupił się na udokumentowaniu technologii budowy szkieletowej i prefabrykowanej „540” i „W70”, stosowanej od połowy lat 50. do lat 70. Przedstawił obiekty zaplecza poligonowego, budowlanego, bazę transportową i sprzęt budowlany, miasteczko barakowe, zwrócił także uwagę na nowatorskie metody montażu niektórych budynków, np. wieżowca przy ul. Czystej na osiedlu C.

W połowie lat 50. dokumentował także architekturę istniejącą, wybudowane i zagospodarowane osiedle A i Stare Tychy, a w latach 60. i 70. nowo powstałe budynki użyteczności publicznej, m.in. kino Andromeda, Dom Organizacji Społecznych, Górniczy Klub Technika, Teatr Mały, budynek Zakładu Elektroniki Górniczej, Sztuczne Lodowisko, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej czy Szpital Wojewódzki. Utrwalił fragmenty osiedli zagospodarowanych i zamieszkanych oraz powstających: A, B, C, D, E, F, M, N i O, zarejestrował organizację życia społecznego mieszkańców, wydarzenia kulturalne i sportowe, oficjalne spotkania i uroczystości organizowane przez władze miasta i różne instytucje, np. Dni Budowlanych, a w latach 80. wybrane obiekty architektoniczne i fragmenty osiedli: K, H, T i W. Zbiór tych fotografii stanowi dokumentację historyczną i obyczajową prezentującą architekturę miasta, etapy budowy oraz życie jego mieszkańców.

Zapraszamy na: http://muzeum.tychy.pl/wirtualne/zygmunt-kubski/

Organizator: Muzeum Miejskie w Tychach
Partnerzy: Fundacja Kultura Obrazu, Medialab
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.