Warsztaty fotografoterapeutyczne

POW – jak placówka opiekuńczo-wychowawcza, WOW! – jak okrzyk radości na widok dobrego zdjęcia. Wraz z grupą dzieci i młodzieży z Bytomia oraz we współpracy z katowicką ASP i CSW Kronika realizujemy warsztaty fotografoterapetyczne, których celem jest umocnienie kompetencji twórczych wychowanków bytomskiego POW.

Fotografujemy oraz używamy zdjęć do rozmowy o sobie i świecie wokół. Mamy zamiar wykonać książki fotograficzne (albumy rodzinne), w których każdy zamknie historię o tym, co jest mu bliskie, z czym czasem trudno jest się rozprawić, co chciałby zachować na pamiątkę.

Jako pomysłodawcy przedsięwzięcia zadajemy sobie pytanie, czy udział w warsztatach grupowych i indywidualnych prowadzonych przez artystów i psychoterapeutę może pobudzić potencjał twórczy dzieci i młodzieży oraz poszerzyć ich kompetencje do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Działanie ma na celu:
1. Wskazanie uczestnikom na posiadane zdolności i atuty oraz umożliwienie odkrycia własnych talentów, zainteresowań i umiejętności.
2. Zainicjowanie procesu rozwijania kreatywności i kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów własnych.
3. Poszerzenie wiedzy z zakresu sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii oraz wykorzystanie działań artystycznych dla wspomagania rozwoju (podniesienie kompetencji artystycznych).
4. Ułatwienie dostępu do kultury.
5. Nauczenie nawiązywania więzi poprzez współpracę dzieci i młodzieży z prowadzącymi projekt.

Kierownik projektu: dr Anna Sielska – adiunkt w Pracowni Fotografii, Katedra Projektowania Graficznego, Wydział Projektowy, ASP Katowice
Uczestnicy: dr n.med. Helena Zakliczyńska, psychoterapeuta; Ewelina Lasota, animatorka kultury, absolwentka socjologii; Barbara Kubska, artysta, fotografka, Pracownia Fotografii, Katedra Projektowania Graficznego, Wydział Projektowy, ASP Katowice; Jan Piechota, projektant, doktorant Środowiskowych Studiów Doktoranckich, ASP Katowice

Dofinansowanie projektu: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Czas realizacji: 2016/2017