wilczyk_synagoga
Wojciech Wilczyk – Niewinne oko nie istnieje
Wojciech Wilczyk – Niewinne oko nie istnieje
Wojciech Wilczyk – Niewinne oko nie istnieje
Wojciech Wilczyk – Niewinne oko nie istnieje

Wojciech Wilczyk „Niewinne oko nie istnieje”

Wystawa fotografii Wojciecha Wilczyka „Niewinne oko nie istnieje” odwołuje się do historii topograficznego zapisu dokumentalnego, poruszając temat pamięci miejsc związanych z kulturą żydowską. 

„Wojciech Wilczyk fotografuje pożydowskie bożnice, midrasze i prywatne domy modlitwy, których w obecnych granicach Polski jest nie więcej niż trzysta pięćdziesiąt. Pejzaż architektury z różnych okresów żydowskiej historii w Polsce przecina się z aktualnymi użyciami pozostawionych budynków służących jako biblioteki publiczne, remizy strażackie, hurtownie i składy, supermarkety, opuszczone i niszczejące magazyny dawnych Spółdzielni Rolniczych.

Ten szczególny atlas widoków «uzupełnia» to, co do tej pory było wyparte z krajobrazów spod znaku «fotografii ojczystej», której twórcy wzorowali się ostatecznie na niemieckiej Heimatfotografie. Uciekając od patosu i motywu kalendarzowej pamiątki z podróży do Polski, Wilczyk tworzy zapis form z przeszłości, które pozornie wrosły we współczesny pejzaż, ale wciąż od niego odstają, budząc pamięć powikłanej przeszłości. Fotografia staje się wehikułem dla pamięci, oko fotografa przygląda się temu, co zwykle pozostaje ukryte; temu, co jako codzienne staje się niewidoczne. Z drugiej strony, przekazywane gminom i dawnym właścicielom budynki zostają zaadaptowane do nowych, zaskakujących celów, w ten sposób są nie tylko „używane”, ale także ożywiane. Troskliwe i czułe spojrzenie artysty utrwala migotliwą, aktualną formę architektoniczną i społeczną, w jakiej przejawia się historia”.

Adam Mazur

Przeczytaj cały tekst.

„Niewinne oko nie istnieje”. Fotografie Wojciecha Wilczyka
Wernisaż: 17.05.2012 r., godz. 17.00
Czas trwania wystawy: 18.05–03.06.2012 r.
Galeria Pusta Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek
pl. Sejmu Śląskiego 2, Katowice

 

Właścicielem wystawy jest:

Wystawa dofinansowana przez Miasto Katowice.

Patronat medialny: