Fotografia przyrody

Publikacja prezentuje cykle fotograficzne zrealizowane przez studentki i studentów trzeciego roku projektowania graficznego, biorących udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Pracowni fotografii ASP w Katowicach we współpracy z Fundacją Kultura Obrazu. 

Badaliśmy kulturowe sensy związane z obrazowaniem natury, jej eksponowaniem, wytwarzaniem i przetwarzaniem. Interesowały nas życie i rozkład. Rośliny dzikie i udomowione. Jadalne, lecznicze, ozdobne. Sztuczne. Zmodyfikowane. Zwierzęta wolne i zdyscyplinowane. Pupile, trofea myśliwskie, atrakcje w zoo. Towary i żywność. Metafory „zwierzęcego”, „nieludzkiego”, „samczego”. Ziemia, powietrze, woda jako symbole stabilności, ale i zmienności świata, który zamieszkujemy. Beton, asfalt, metal – sposoby okiełznania natury?

Przyglądaliśmy się działaniom artystycznym, fotografiom rodzinnym, zdjęciom przyrody wykonanym w celach naukowych. Tak powstało dwanaście cykli zdjęć, będących różnymi spojrzeniami na kontakt z przyrodą.

Prezentujemy je w publikacji pt. „Fotografia przyrody” (pobierz)

Wydawca: „Fundacja Kultura Obrazu”
Fotografie i opisy © autorzy
Edycja: Anna Sielska, Krzysztof Szewczyk
Wstęp © Ewelina Lasota
Redakcja: Ewelina Lasota
Projekt © Jan Piechota