Fotografia rodzinna

Fundacja Kultura Obrazu dąży do zbudowania archiwum społecznego, opowiadającego o losach śląskich rodzin i kulturowej specyfice regionu. W tym celu zbieramy i digitalizujemy fotografie rodzinne, spisujemy wspomnienia, nagrywamy osobiste relacje.

Spotkanie z fotografiami rodzinnymi jest dla nas szczególną formą dialogu zarówno z osobami opowiadającymi o zdjęciach, jak i z nieobecnymi, których opowieści te przywołują.

Fotografie ślubne, pamiątki chrztu i komunii św., zdjęcia z wakacji czy wizerunki ukochanych zwierząt uświadamiają istnienie i zmienność określonych konwencji patrzenia. Mówią o różnych epokach i panujących w nich modach. Przypięte magnesem do drzwi lodówki, trzymane w portfelu, ustawione jako tapeta w telefonie komórkowym czy eksponowane w ramkach na ścianie pokoju fotografie rodzinne wyrażają pamięć o bliskich, potwierdzają ciągłość linii pokrewieństwa, zaświadczają o związkach z konkretnym miejscem. Dlatego są tak interesujące.

Zapraszamy do kontaktu osoby chcące podzielić się swoimi opowieściami:
fundacja@kulturaobrazu.org